Jag har massor med belägg för att de flesta människor INTE gör så gott de kan. För man blir lätt hemmablind, och tror att man gör så gott man kan. Eller : Man gör så gott man tror att man kan… För det finns alltid utrymme att utveckla sig, att tänja på gränserna. (Don´t limit your challenge – challenge your limit …)

Och skall man få människor att vilja utvecklas, då är den egna attityden det centrala. Därför är det min erfarenhet att engagemang, målfokus, initiativkraft, arbetsglädje, humor och inte minst stolthet är oerhört viktiga hörnstenar i en framgångsrik organisationskultur. Men då måste människor bjudas in och göras delaktiga. Små förbättringar, satta i system, som alla i organisationen tror på, gör underverk.

Och skall man skapa motivation och få människor med sig, så gäller det att tala minst lika mycket till hjärtat som till hjärnan. Därför arbetar jag mycket med bilder, historier, enkla modeller, praktiska verktyg och framför allt mängder med framgångsexempel från de mer än 200 företag jag arbetat med. Och eftersom jag tar seriöst på det jag gör, använder jag mycket humor. Den som skrattar lär sig …